Innotiimi

Ingrid Lysell Smålänning | 08.12.2014 | Show comments 0
LinkedIn Tweet Share on Facebook

OPERA- och GruppExpo-utbildningar våren 2015

Vi erbjuder grundutbildningar i mötesmetoden GruppExpo samt öppna grundutbildningar i mötesmetoden Innotiimi®OPERA (Steg I och Steg II). Steg II-utbildningar  vänder sig främst till konsulter som vill använda operametoden i egna konsultuppdrag

Vi kommer inom kort även att erbjuda utbildningar i distansmöten (Digital OPERA).

OPERA 

Aktuella utbildningar 

OPERA, Steg I,Göteborg, 27-28 januari

OPERA, Steg II, Göteborg, 30 januari

GruppExpo, Göteborg, 26 januari 

Röster från tidigare kursdeltagare 

Mötesmetoden OPERA, som framförallt bygger på delaktighet och engagemang, är en av Innotiimis mest uppskattade mötesmetoder och används i olika typer av grupper och för olika möten och processer. Nedan några citat från vår kunder från tidigare kurser:

  • Metoden är demokratisk och alla kan på så sätt kan komma till tals
  • Operametoden tar hänsyn till olika personlighetstyper
  • Alla i mötet deltar aktivt och blir engagerade
  • Det finns en tydlig och enkel struktur
  • Tydlig och processinriktad
  • Snabb och tidseffektiv
  • De tysta blir aktiva och de som är extraverta tar mindre plats 
  • Metoden fungerar bra för både ledningsgrupper som för skolklasser 

 groupexpo & opera

GruppExpo är en mötesmetod som kan användas för att fördjupa arbetet inom några aktuella frågeställningar. Det kan till exempel vara frågor som man tagit fram genom OPERA-metoden och som behöver diskuteras mer i detalj. Innotiimi®GruppExpo är då en effektiv metod för att nå ett gemensamt mål och behandla flera gemensamma frågor på kort tid. Läs mer om GruppExpo.  

Kontakt 

Ingrid Lysell Smålänning

E-post: ingrid.lysell@innotiimi.se

Tfn: 08-673 30 06

Välkommen med din anmälan!

Bilagor:


Taggar

Dialogmetod OPERA-metoden Innotiimi®OPERA Mötesmetodik Dialogmetod GruppExpo Resfria möten Distansmöten e-möten


0 kommentarer


Please login to post a comment.