Innotiimi

Ingrid Lysell Smålänning | 10.09.2013 | Show comments 0
LinkedIn Tweet Share on Facebook

OPERA-utbildningar i december

Göteborg 11-12 december
Den 11-12 december anordnar vi en utbildning i mötesmetoden Innotiimi®OPERA, Steg  I. Det är en grundutbildning i OPERA-metoden som pågår i två dagar

Vi håller även fortsättningskurser i OPERA-metoden. Steg II-utbildningen, som är koncentrerad till en dag, vänder sig främst till den som vill bruka OPERA-metoden i kommersiellt syfte. Nästa utbildningstillfälle är den 13 december i Göteborg.

Skräddarsydda utbildningar
Vid tillräckligt stort antal deltagare genomför vi både steg 1 och steg 2 i OPERA-metoden på andra datum och andra orter. Det gäller även våra övriga utbildningar. Se nedan för kontaktuppgifter.

Röster från tidigare kursdeltagare
Mötesmetoden OPERA, som framförallt bygger på delaktighet och engagemang, är en av Innotiimis mest uppskattade och används ofta för olika typer av grupper. Nedan några citat från vår kunder från tidigare kurser:

  • Att metoden demokratisk och att alla på så sätt kan komma till tals
  • Tar hänsyn till olika personligheter
  • Alla deltar aktivt och blir engagerade
  • Att det finns en struktur som är enkel
  • Tydliga processinriktade
  • Snabbheten
  • De tysta blir aktiva, de dominanta blir lagom aktiva
  • Passar till såväl ledningsgrupper som skolklasser 

För mer information om om OPERA Steg I-utbildningen den 11-12 december läs här

För mer information om OPERA Steg II-utbildningen den 13 december läs här. 

Kontakt
Ingrid Lysell Smålänning
E-post: ingrid.lysell@innotiimi.se
Tfn: 08-673 30 06

Välkommen med din anmälan!

Bilagor:


Taggar

Dialogmöte Innotiimi®OPERA OPERA-metoden Mötesmetodik Mötesmetoder Mötesverktyg Dialogmetod GruppExpo


0 kommentarer


Please login to post a comment.