Innotiimi

Ingrid Lysell Smålänning | 08.10.2015 | Show comments 0
LinkedIn Tweet Share on Facebook

Utvecklingen av OPERA och vårt nya digitala mötesverktyg OPERAmeeting

Kari Helin grundade Innotiimi Oy 1984 runt OPERA-metoden vilken även  han utvecklat. Sedan dess har OPERA varit en ”dragare” för Innotiimi-ICG, där metoden och dess element fortfarande används i många av Innotiimi-ICGs faciliteringsuppdrag och utbildningar. OPERA och insikterna bakom metoden gjorde även att termen delaktighet introducerades i många av företagens språkvärld.

År 1996, i datanätverkens barndom, skapade Innotiimi ett spinoff företag som producerade det första LAN-nätverket för digital OPERA. Senare, år 2000, var tjänsten tillgänglig i webbläsare och mobila enheter. Lösningen var dock före sin tid och specifikt före utvecklingen av operativsystem och användargränssnitt. Plattformen fick vid den tiden inget genomslag.

fv OPERA sv OPERA 


2007 på CeBit-mässan i Hannover, prisades Innotiimi med ”Best Practice IT-award” för sin innovativa och virtuella workshopmetod för användning av OPERA i virtuella möten. År 2011, startade Innotiimi ett delvist offentlig finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket inkluderade att ta fram en prototyp för OPERA i ett molnbaserat verktyg för surfplatta. Inspirerad av potentialen för den nya plattformen startade Innotiimi-ICG tillsammans med några av konsulterna ett ”start up-företag”, Innotiimi Digital Services Inc, 2014. Det nya företaget har utvecklat ett molnbaserat ”easy to use” verktyg som vi kallar OPERAmeeting. Verktyget är anpassat för Windowsbaserade PC och surfplattor. För att sluta cirkeln gällande OPERA bidrog grundaren till metoden, Kari Helin, med viktiga synpunkter kring utveckling och förenkling av metoden för att anpassa den till att användas i virtuella möten. 

Läs mer om vårt mötesverktyg OPERAmeeting 


Taggar

Facilitering Delaktighet e-möten OPERA-metoden Mötesmetodik Mötesverktyg Virtuella möten Distansmöten OPERAmeeting


0 kommentarer


Please login to post a comment.