Innotiimi

Ingrid Lysell Smålänning | 08.10.2015 | Show comments 0
LinkedIn Tweet Share on Facebook

Få mer tid över genom att använda effektiv mötesmetodik

Enligt National Meeting Barometer 2015 i Finland spenderar den genomsnittlige finske arbetaren 9,5 timmar/vecka i möten. Utifrån de tillfrågades egen åsikt är mer än hälften av dessa möten "bortkastad tid". Andra liknande internationella undersökningar visar på ett liknande resultat. Undersökningar som genomförts i Sverige av Chef. visar på liknande resultat (http://chef.se/chefer-har-for-manga-moten/)

OPERAmeeting

OPERA – en metod för effektiva möten

Styrkan i OPERA bygger på möjligheten att skapa en gemensam syn i ett team eller en grupp på ett sätt som gör att alla blir involverade i både utvecklingsprocessen och slutresultatet. Innotiimi-ICG som har utvecklat OPERA-metoden har inom gruppen över 30-års erfarenhet av att leda OPERA-processer. OPERA-metoden har även tiotusentals nöjda användare i flera länder och kulturer världen över.

Förkortningen OPERA består av fem olika faser

O = Omedelbara egna tankar
P = Parets förslag
E = Exponera
R = Rangordna
A = Arrangera

OPERA-metodens framgångsfaktorer bygger på följand

  • Processen i OPERA balanserar taltiden mellan introverta och extraverta personer så även de som i vanliga fall är tysta får möjlighet att komma till tals
  • OPERA fokuserar dialogen och gör det enklare att hålla sig till ämnet.
  • OPERA lägger inte tid på kritisera varandras idéer utan fokus läggs istället på de idéer vi gemensamt ställer oss bakom.
  • Gruppens gemensamma uppfattning kristalliseras fram med hjälp av OPERA-tavlan
  • I en OPERA-process känner alla att de har bidragit till att ha skapat den gemensamma bilden vilket ger ett starkt engagemang för det slutresultat som skapats. Detta gör att det blir lätt att hitta personer som vill ta ett ansvar för det fortsatta arbetet.

OPERAmeeting


OPERAmeeting win

OPERAmeeting är en Windows 7, 8 och 10 applikation för datorer och surfplattor. Programmet hjälper till att strukturera mötet effektivt och flexibelt. Med OPERAmeeting har du möjlighet att hantera ett möte på en tid av 30 minuter. Innan deltagarna träffas i mötet kan de förbereda sig genom att enskilt ha tänkt och förhållit sig till frågan följt av en dialog där man delar sina tankar i par eller i mindre grupper (o- och p-fasen). När man möts ger man korta presentationer av parens förslag, prioriterar förslagen och väljer sedan uppföljningsåtgärder. Om ditt team/grupp består av har 10 personer, har du just sparat in 20-30 timmar effektiv arbetstid och detta bara på ett enda möte.

Läs mer om vårt mötesverktyg OPERAmeeting

För vidare information och kontakt 
Ingrid Lysell Smålänning
E-post: ingrid.lysell@innotiimi.se
Tfn: 08-673 30 06, 070-636 01 96 


Taggar

OPERAmeeting Digital OPERA Virtuella möten OPERA-metoden Facilitering e-möte Dialogmetod Mötesmetodik Mötesverktyg Delaktighet Hållbarhet


0 kommentarer


Please login to post a comment.